הפחתת ארנונה

ארנונה הוא מס עירוני אותו גובה רשות מקומית בעבור מימון הפעילות השוטפת כגון פיתוח תשתיות, קיום אירועי תרבות, תחזוקה בעיר ועוד. את הארנונה העירייה גובה מבעלי דירות המתגוררים בעיר, ומבעלי עסקים. לא כל אחד משלם את אותו הסכום בעבור הארנונה, בעלי הדירות משלמים סכום שונה מבעלי העסקים, וגם בתוך העסקים עצמם יש שוני בגובה התשלום שאותה גובה המועצה המקומית.

בכל מועצה קיימים עסקים שונים. המועצה מחלקת את העסק לסוגים שונים: תעשייה, משרדים, מסחר ועוד. קיים סיווג נוסף בין בתי העסק השונים שעל פיו נגבה התשלום, למשל בתי דפוס המסווגים כעסק למלאכה ומשרדים של חברת סטארטאפ המסווגים כעסק לתוכנה ישלמו סכומים שונים. לא פעם פורסם כי שיעור הארנונה שגובות המועצות מבעלי העסקים גבוה יותר מהסכומים שהיא גובה מבתים פרטיים.

צו ארנונה

לכל רשות מקומית יש צו ארנונה אשר קובע את מגוון הסיווגים והתעריפים השונים אשר על בסיסם יחולו החיובים על הנכסים בתחום השיפוט של המועצה המקומית או העירייה. מדי שנה מתכנסת מועצת העיר לצורך אישור צו זה. בכל עיר צווי ארנונה שונים, שכן מועצת העיר בלבד קובעת את הסכומים שאותה היא תגבה. לאחר שהמועצה מגיעה להחלטה סופית בנוגע לצו הארנונה, היא מפרסמת אותו.

השגות בדבר חיוב הארנונה

כאשר אדם מקבל מהמועצה המקומית חיוב ארנונה ויש לו השגות לגביה, הוא יכול לפנות לחברה אשר מתמחה בנושא הפחתת ארנונה והיא תבדוק לו את החיוב ביסודיות. לעיתים גודל הנכס הרשום בחיוב איננו נכון ועל ידי חישוב מחדש ניתן להפחית את החוב. בנוסף, כפי שצוין לעיל המועצה המקומית מסווגת כל בית עסק ועל פי הסיווג היא גובה את סכום הארנונה. לעיתים הסיווג מתברר כשגוי, ואז ניתן לשנות אותו ולשלם פחות בעבור הארנונה. כאמור את כלל הבדיקות הללו מבצעת החברה, ולכן כדאי לפנות אליה במהרה כדי לא לשלם כספים שלא כצורך.

לסיכום

הארנונה היא כאן כדי להישאר. מכיוון שזוהי ההכנסה העיקרית של המועצות המקומיות השונות, לא נראה שהם ירצו לוותר עליה בקלות. אילולא מיסי הארנונה שהעיריות ברחבי הארץ גובות מהתושבים ומבעלי העסקים השונים הן לא יוכלו לתפקד זמן רב. מדי פעם אנחנו שומעים על עיירות שונות ברחבי העולם שהחליטו להפסיק לגבות ארנונה מהתושבים. עד שדבר כזה יקרה כאן, כנראה שיזרמו עוד המון מים בנחל הירקון.

Big Media Blog - על שיווק באינטרנט © 2016