3 דברים שחשוב להכיר לגבי סגירת תיק בהסדר מותנה

חשוב לדעת שחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לרשויות, להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק בעניינו, אם הוא יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו, ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר. הנה לכם 3 דברים שחשוב להכיר לגבי סגירת תיק בהסדר מותנה.

3 דברים שחשוב להכיר לגבי סגירת תיק בהסדר מותנה

  1. במקרה של סגירת תיק, יירשם כי התיק נסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של החשוד בעתיד. ​
  2. אם העבירה תבוצע בפרק זמן עליו החליט השופט, אזי כל האישומים יחזרו על כנם וייחולו על הנאשם ואף יוקצו עליו בנוסף, את העונשים שהיו צריכים להיות עליו מלכתחילה.
  3. מדובר בעבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר, העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל ואין לחשוד רישום פלילי.

הסדר מותנה ומטרותיו

א. נסיבות אישיות של החשוד – לרבות גילו של החשוד; מידת הפגיעה הצפויה בחשוד או במשפחתו כתוצאה מקיומו של הליך פלילי; התנהגותו החיובית של החשוד ותרומתו לחברה; נסיבות חיים קשות של החשוד; העדרו של עבר פלילי לחשוד.

ב. נסיבות ביצוע העבירה – לרבות העדר תכנון מוקדם לביצוע העבירה; הסיבות שהביאו את החשוד לבצע את העבירה; חלקו היחסי של החשוד בביצוע העבירה; מעשה חד פעמי; קיומו של קורבן עבירה יחיד; חלוף זמן רב מעת ביצוע העבירה.

חשיבות סגירת תיק

כל אדם שרוצה לעבוד בעסק נחשב המכבד את עצמו, חייב לבוא נקי וללא רבב. זה יתרום למעמדו ולקידומו בשלל נושאים ולרמת ההתקדמות שלו בחברה ולצורך מינויים עתידיים כבדי משקל, וכך, לקידומו החשוב בחיים.

פנו עוד היום לייעוץ עם משרד עורכי דין מנשה רון.

Big Media Blog - על שיווק באינטרנט © 2016